Regulering

Kontoret har kompetanse innen regulering, og utarbeider både område- og detaljplaner.

Reguleringsplaner under arbeid:
 • Julsundvegen 91 og 93, Molde
 • Stenrud og Rotvoll gård (B3), Molde
 • Bolsøya - Naustbakken, Molde
 • Frænavegen 126, Molde
Nylig vedtatte reguleringsplaner:
 • Torleifvegen 3 og 5, Molde
 • Haukås Øvre BK2 og BK4, Fræna
 • Gnr 3/bnr 181 - Sandøya, Sandøy
 • Langset - gnr 56/ bnr 3, 5 og 12, Nesset
 • Hustad boligfelt - Bjørnhaugen, Fræna
 • Øksendalsøra - kommunehusområdet, Sunndal
 • Nye Eide brannstasjon, Eide
 • Ytre Hoem - Naustneset, vegføring, Fræna
 • Eidskrem - gnr 21/ bnr 1, Aukra

Andre vedtatte reguleringsplaner, se her