Arkitektur

Gjennom konstruktiv dialog med oppdragsgiver, utvikler vi kreative løsninger med høy kvalitet og lang levetid. Basert på gjensidig forståelse, legger vi grunnlaget for en rasjonell byggeprosess.
Vi har høy kompetanse på boligprosjektering av små og store anlegg hvor også arealplanlegging inngår. Vi jobber også med restaurering og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i ulike skalaer og funksjoner.
  • Undervisning
  • Helse og omsorg
  • Forretning og kontor
  • Boliger/fritidsboliger
  • Industribygg
  • Landskapsutforming
Firmaet har arbeidet spesielt med miljøriktig planlegging i forbindelse med konkrete byggeprosjekt.
Vi har spesiell ekspertise i visualisering av prosjekter, både gjennom 3-dimensjonal datafremstilling og manuell perspektivtegning.
Arkitektene bbw er langt framme med BIM og IFC filutveksling.Arkitektene bbw as har sentral godkjenning. Se her