Utmerkelser

2013: OBOS Rehabiliteringspris til Skrenten Borettslag i Molde
2002: Byggeskikkpris for Åkerlehaugen kapell
2001: Byggeskikkpris for anlegget Mordalsmyra, Den kristelige menighet i Molde
1999: Byggeskikkpris for gangbro v/Fjellbrudammen i forbindelse med prosjektet 'Hovedvannledning' Fjellbrua/Hatlelia
1998: Molde kommunes Byggeskikkpris for rehabiliteringen av eiendommen Nøisomhed
1996: Molde Kommunes Byggeskikkpris for Høgskolen i Moldes nybygg
Side 1 av 4
OBOS Rehabiliteringspris 2013 til Skrenten borettslag
Byggeskikkprisen 2002 for Åkerlehaugen kapell
Byggeskikkprisen 2002 for Åkerlehaugen kapell
Byggeskikkprisen 2002 for Åkerlehaugen kapell
Byggeskikkprisen 2002 for Åkerlehaugen kapell
Side 2 av 4
Byggeskikkpris 2001 for Mordalsmyra
Byggeskikkprisen 1999 for gangbro v/Fjellbrudammen
Byggeskikkprisen 1999 for gangbro v/Fjellbrudammen
Molde kommunes Byggeskikkpris 1998 for rehabilitering av Nøisomhed
Molde kommunes Byggeskikkpris 1998 for rehabilitering av Nøisomhed
Side 3 av 4
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde
Side 4 av 4
Molde kommunes Byggeskikkpris 1996 for Høgskolen i Molde