Eidsvåg barneskole

 
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
 
 


INFO

Eidsvåg barneskole i Nesset kommune er fra slutten av 50-tallet og gjennomførte i 2010 hovedombygging av barneskolen.
Betongkonstruksjonen ble beholdt mens de lette konstruksjonene ble revet og erstattet med nytt.
Det ble også utført delvis tilbygg i øst og vest på bygget.
Det er planlagt sluttføring av prosjektet i 2013-2014 med rivning av gymsalfløyen.