Romsdalskvartalet

Mot sentrum med Moldetrappa i front
Side 1 av 2
Før byggestart
Mot Øvre veg
Situasjonsplan
Fasade sør
Fasade nord
Side 2 av 2
Tidligere 'Elvsaas-hjørnet'
Tidligere 'Elvsaas-hjørnet'


INFO
Romsdalskvartalet består av flere eiendommer som ble sammenbygget i 2009, og fremstår nå som et kvartal med leiligheter, næringsareal, offentlige etater og parkering.
Prosjektet består dels av nybygging (6.800kvm) og dels av rehabilitering (8.600kvm).

Kombinasjonen av nytt og gammelt, høydeforskjeller og lave etasjehøyder som vanskeliggjør føringer var de største utfordringene i prosjektet. Det utgjorde en forskjell å kunne se hele bygningsmassen samlet og få til et enhetlig formspråk. Det ble laget en ren linje rundt hele kvartalet, skjært litt i det, brukt få materialer og vinduer med samme modulmål for å få harmoni.

BTA: 15.400 kvm