Vikangården

Fasade sør
Side 1 av 2
Fasade nordøst
Fasade nord
Fasade sør
Fasade øst
Fasade nord
Side 2 av 2
Fasade vest


INFO
Vikangården, Vestbase
er et 45 meter høyt kontor- og lagerbygg, og er med det per i dag Kristiansunds høyeste bygning.

Nederst i bygget er det lagerhall mens de øvrige sju etasjene huser blant annet Statoil og
Aker Solutions sine kontor med 300-350 ansatte og felles kantine i 8. etasje med takterrasse.

BTA: 10.200 kvm

Mer om Vestbase: se her