Åsgard Gasskompresjon

 
Side 1 av 2
Tidlig byggefase
Tidlig byggefase
Kompressor
Vaskehall
Kontorfløy, verkstedbygg og lagerbygg
Side 2 av 2
Verkstedporten er 25 m høy og 20 m bred.
I verkstedhallen


INFO
Åsgard Gasskompresjon, Vestbase
består av 4 enheter: verkstedhall, lagerhall, vaskehall og kontorfløy.
Arkitektkontoret BBW har gjennomført detaljprosjekteringen i 3D og med BIM teknologi.
Byggene skal huse, reparere og vedlikeholde de tre kompressorene som skal gi en økt utvinning og lengre levetid for det store Åsgardfeltet.


BTA: 4.750 kvm

Mer om Vestbase: se her