Veksthuset Molde

 
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
 
 


INFO
Veksthuset Molde. Det ble lagt vekt på at nybygget skulle få et harmonisk forhold til omgivelsene. Men også viktig at bygget fikk et selvstendig og moderne formuttrykk. Hovedkonseptet dannes av to hovedfløyer i nord-sør-retning med saltak og et mellomliggende, flatt tak som underordnes hovedfløyene. Løsningen gir to skjermede atrier mot nordøst og sørøst. Den vestre hovedfløya følger retningen til bebyggelsen i vest, mens østfløya følger gamle hovedbygget. Dette gir et atrium mot sør som åpner seg mot parken. Trekledning er hovedmaterialet, valgt for å skape identifikasjon mot tilliggende bebyggelse. Inngangfasaden mot nord forblendes med naturstein. Bygget får en 'klagemur' som framhever symbolikken ved å legge noe bak seg og markere overgangen til framtid og håp gjennom Veksthusets behandling. Man kommer inn i vestibylen med overlyset som åpnes mot himmelen og gir mye lys og luft.
BTA 1350 kvm