Glomstua omsorgssenter

Glomstua omsorgssenter
Side 1 av 3
Før ombygging
Før ombygging
Illustrasjon
 
 
Side 2 av 3
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Situasjonsplan
Side 3 av 3
Sansehage


INFO
Glomstua omsorgssenter ble bygget i 1970-1971. I 1993 ble det bygd på en etasje med omsorgsleiligheter på vestfløya.
Med unntak av påbygget var bygningen nedslitt og tilfredsstilte ikke funksjonelle krav som er nødvendige på et moderne sykehjem. Ombyggingen førte til 48 rom med mulighet for 55 plasser.
I tillegg til rommene ble kjøkkenet ombygd, det ble bygd gode felles oppholdsareal og dagsenteret ble rustet opp. Utomhus ble det opparbeidet nye uteplasser og felles oppholdsrom fikk balkonger.
BTA: 5 400 kvm