Skrenten Borettslag

Skrenten borettslag etter rehabilitering
Side 1 av 2
Før rehabilitering
Før rehabilitering
Illustrasjon
Illustrasjon
Under rehabilitering
Side 2 av 2
Etter rehabilitering
 


INFO
Skrenten Borettslag består av 220 boliger og er det største borettslaget i Molde. BBW ved Asbjørn Bua er arkitekt bak full fasaderehabilitering av borettslaget.
Etter 25 år bar bygningene preg av slitasje, bygningstekniske mangler, delvis lekkasje og unødig stort energibruk. Byggets opprinnelige uttrykk med de karakteristiske buene ble beholdt. Ytterveggene ble myket opp med et større innslag av trekledning kombinert med fasadeplater i gråtoner og fargeinnslag på balkongskilleveggene. Blomsterkassene fikk en enhetlig utforming for alle balkonger. Det ble utarbeidet ny utomhusplan for det bilfrie uteområdet.
Omtale Byggfakta: les her
Skrenten Borettslag på Kvam fikk Obos' rehabiliteringspris 2013. Første vinner i prisens historie som ikke kommer fra Oslo-området. Les mer