Regimentsparken

 
Side 1 av 2
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 


INFO
Regimentsparken i Molde er 3 lavblokker med livsløpsstandard og høy kvalitet. Lavblokkene rommer 21 leiligheter beregnet for seniorer.
Den arkitektoniske utformingen har tatt behørlig hensyn til den omkringliggende bebyggelsen.
Ved planlegging av Regimentsparken har det vært fokusert på å legge tilrette for en trygg og bekymringsløs seniortilværelse i moderne og romslige leiligheter og samtidig ivareta områdets grønne preg med rause grønnarealer rundt bygningskroppene.

BTA 5.200 kvm

Omtale i Byggeindustrien: les her