Enebolig Årølia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INFO
Enebolig Årølia var ferdig i 2012/13 og er et nybygg som ble prosjektert med forutsetningen om at bygget skulle oppføres som elementhus produsert i utlandet.
Det var også viktig i utformingen å ta hensyn til de lokale forholdene, med god terrengtilpasning, en enkel adkomst og skjermet uteplass.
Det ble lagt vekt på gjennomlys og god kommunikasjon mellom ute- og innerom.