Barnas Hus

 
Side 1 av 4
 
 
 
 
 
Side 2 av 4
 
 
 
 
 
Side 3 av 4
 
 
 
 
 
Side 4 av 4
 
 


INFO
Barnas Hus ble ferdigstilt høsten 2015 og erstattet den gamle Barnas Hus som ble revet. Bygget er prosjektert for å romme 70 barn fordelt på 5 grupper.

interiørarkitekten bistod med fargevalg på overflatene.