Astaddalen barnehage

Astaddalen museum- og friluftsbarnehage
Side 1 av 4
Situasjonsplan
Fasade sørøst
Fasade nordøst
Fasade nordvest
Kjærvika i Tingvoll før flytting
Side 2 av 4
Huset før flytting
Huset før flytting
 
 
 
Side 3 av 4
 
 
 
 
 
Side 4 av 4
 
 


INFO
Astaddalen museum- og friluftsbarnehage er et gammelt våningshus som måtte rives før arbeidet med Eikremtunnelen kunne ta til. Huset ble flyttet fra Kjærvika i Tingvoll til Astaddalen i Gjemnes. Hver en tømmerstokk ble merket, huset demontert, flyttet og satt opp igjen på nye murer.