Kviltorp Camping

Sjøhus
Side 1 av 3
Illustrasjon av området
Nytt servicebygg
Nytt servicebygg står ferdig
Nytt servicebygg med leilighet i 2. etasje
Nytt leilighetsbygg
Side 2 av 3
Nytt leilighetsbygg
Nytt leilighetsbygg
Inngangparti leilighetsbygg
Innganngsparti leilighetsbygg
Oppholdsrom leilighetsbygg
Side 3 av 3
Resepsjonsbygget
Resesjonsbygget
Resepsjonsbygget
Sjøhus
Sjøhus


INFO
Kviltorp Camping har drevet med kontinuerlig oppgradering og utvidelse siden 2001. I 2002 stod de første sjøhusene ferdig og siden da har BBW prosjektert flere sjøhus, resepsjonsbygget og senest leilighetsbygget og servicebygget som stod ferdig sommeren 2013.

BBW har også utarbeidet ny detaljplan for Kviltorp Camping.