Aukra ambulansestasjon

 
Side 1 av 2
 
 
 
 
3D illustrasjon
Side 2 av 2
3D illustrasjon
3D illustrasjon


INFO
Aukra ambulansestasjon stod ferdig i januar 2014. Det er et nybygg på to etasjer med et samlet areal på 430 kvm, i tillegg til avpasning mot eksisterende bygningsmasse.
Første etasje består av garasjer og lager. I andre etasje er det fire leiligheter, kontor og fellesareal for personale ved stasjonen.