Kunngjøringer


Detaljplan Snipa, Eide kommune

Melding om oppstart av reguleringsarbeid
  • Referat oppstartsmøte, se her
  • Områdeplan Brandseter, vedtatt 26.06.07, se her
  • Områdeplan Brandseter, utsnitt av endring vedtatt 27.01.13, se her