Regulering

Kontoret har kompetanse innen regulering, og utarbeider både område- og detaljplaner.

Reguleringsplaner under arbeid:
 • Naustområde Bolsøya, Molde
 • Frænavegen 126, Molde
 • Haukås Øvre BK2 og BK4, Fræna
 • Gnr 3/bnr 181 - Sandøya, Sandøy
 • Bud - Gjølshaugen/Kippersundet, Fræna
 • Langset - gnr 56/ bnr 3, 5 og 12 , Nesset
Nylig vedtatte reguleringsplaner:
 • Hustad boligfelt - Bjørnhaugen, Fræna
 • Øksendalsøra - kommunehusområdet, Sunndal
 • Nye Eide brannstasjon, Eide
 • Ytre Hoem - Naustneset, vegføring, Fræna
 • Eidskrem - gnr 21/ bnr 1, Aukra
 • Julsundet sentrum, Aukra
 • Lyngen barnehage - Jendem, Fræna
 • Langmyrvn. 19B, Molde

Andre vedtatte reguleringsplaner, se her